You are here

Ehdotus Suomen akatemian ohjelmaksi

Kaukokartoistuskerho ehdottaa Soumen akatemialle kaukokartoitusohjelmaa, joka hyödyntäisi big dataan liittyviä uusia avauksia ja tukisi suomalaista avaruusalaa kansainvälisissä hankkeissa. Tietoa akatemian toiveista löytyy sen verkkosivulta. Käy tykkäämässä ehdotusta tässä.

Kaukokartoitus maapallon tilan seurannassa (Earth Observation)

Maapallon kaukokartoitus avaruudesta on ainoa ihmiskunnan käytössä oleva työkalu, joka tarjoaa kattavaa, lähes reaaliaikaista tietoa koko planeetan tilasta. Tätä laajaa informaatiomassaa voi käytännössä hyödyntää kaikkien globaalien ongelmien ratkomisessa, esim. ilmastonmuutoksen torjunnassa tai elinkeinolämän tukena. Avoimesti ja lähes reaaliaikaisesti saatavilla olevan satelliittikaukokartoitusdatan määrä on räjähdysmäisessä kasvussa. Pääsyy siihen on EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön ESAn Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan satelliitit. Yhdessä maan päältä tai ilmakehästä tehtyjen mittausten kanssa satelliittihavainnot antavat kohteista uudenlaisen monipuolisen kuvan ja yhdistyvät isoksi dataksi (big data). Lisääntyneen määrän lisäksi aineistojen laatu kehittyy ja mittausten monipuolisuus kasvaa. Satelliittiaineistojen sovelluskohteiden määrän odotetaan lähiaikoina moninkertaistuvan. Suomalaiset tutkijat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä uusia aineistoja hyödyntäviä algoritmeja ja sovelluksia. Alan korkeatasoista monitieteellistä tutkimusta tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kautta Suomen. Kasvavat datamäärät ja niiden tarjoamat mahdollisuudet on huomioitu myös Suomen avaruustoiminnan kansallisessa strategiassa vuosille 2013–2020 (http://spacefinland.fi). Strategian mukaan alan tutkimuksen rahoittamisessa hyödynnetään erilaisia Eurooppalaisia rahoituskanavia (ESA, Horisontti 2020, ERC). Tämä tavoite onkin toteutunut suomalaisen laaja-alaisen ja pitkäaikaisen kaukokartoitusosaamisen ansiosta. Erillistä kansallista rahoituskanavaa kaukokartoituksen perustutkimuksen tukemiseen ei ole, vaan rahoitusta on myönnetty mm. Akatemian nelivuotisina hankkeina tai tutkijatohtori- ja akatemiatutkijarahoituksina. Suomalaisen kaukokartoitustutkimuksen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpito tilanteessa, jossa useat maat ovat panostaneet kansallisiin avaruus(tutkimus)ohjelmiin, saisi vahvaa tukea uudesta kaukokartoituksen akatemiaohjelmasta. Ohjelmasta tuettaisiin kaukokartoituksen perustutkimusta, joka voisi ohjelman loppuessa hakea rahoitusta erilaisista eurooppalaisista rahoituskanavista. Hankkeen piiriin kuuluisi kasvillisuuden, maaperän, jään ja lumen, veden, ilmakehän sekä rakennetun ympäristön luonnollisten ja ihmisperäisten prosessien optinen ja mikroaaltokaukokartoitus. Ohjelman ytimessä olisivat oivallukset, uudet algoritmit ja teknologiat jotka mahdollistaisivat isojen aineistojen (big data) ja uudenlaisten mittausten (uudet spektrialueet ja parantunut spektrinen ja spatiaalinen resoluutio, eri aineistojen yhdistäminen) hyödyntämisen. Aineistojen avoimuuden ansiosta uudet algoritmit tukisivat ympäristötutkimuksen ja -seurannan lisäksi myös alan kaupallisia toimijoita (esim. navigoinnissa, maa- ja metsätaloudessa) sekä mahdollistaisivat uusien kasvuyritysten perustamisen. Kaukokartoitus on poikkitieteellinen ala, joka elää murroskautta nopeasti lisäntyvien mahdollisuuksien ja paremman instrumentaation johdosta.