You are here

Pöyry Environment Oy

Pöyry Environment Oy:n paikkatietopalveluihin kuuluvat paikkatiedon tuottaminen ja muokkaus, satelliittikuvien välitys, kaukokartoituksen kuvankäsittely eri sovelluksiin, sekä paikkatietokonsultointi. Yritys tarjoaa osaavaa kaukokartoituspalvelua keskittyen ympäristö- ja metsäsovelluksiin, kartoitukseen sekä turvallisuuteen. Sovelluksia ovat muun muassa maankäytön luokitukset, laaja-alaisten alueiden muutostulkinta, painumakartat ja hyperspektriset kuvaukset.

3D-paikkatietopalveluihin kuuluvat

  • ilmasta tapahtuvaan laserkeilaukseen perustuvat maastomallit ja kartoitukset
  • maalaserkeilaukseen perustuvat laitosten as built -mallit
  • korkeusmallien tuottaminen satelliitti- tai ilmakuvilta

Pöyry Environment Oy on maamme kokeneimpia ja monipuolisimpia konsultti- ja suunnittelutoimistoja. Yhtiön päätoimialat ovat vesi, ympäristö, geotieto, infrastruktuuri ja yhdyskuntasuunnittelu. Yrityksessä on noin 320 suunnittelun ammattilaista 11 paikkakunnalla, ja liikevaihto vuonna 2008 oli 35,2 M€. Geotieto-toimiala tarjoaa kattavasti paikkatiedon/kartoituksen, ympäristön ja geotekniikan kenttätutkimusten sekä pohjaveden ja geologian palvelut n. 60 asiantuntijan voimin sekä kotimaan toiminnassa että vientihankkeissa.

Lisätietoja: www.environment.poyry.fi, ks. Paikkatietopalvelut (GIS).